Zmiany w Zarządzie Ceramiki Paradyż

W dniu 13 sierpnia br. nastąpiły zmiany w Zarządzie Ceramiki Paradyż. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę o powołaniu pełniącego dotychczas funkcję wiceprezesa ds. produkcji Pawła Łuczka na stanowisko wiceprezesa ds. handlu, który tym samym zastąpił Emila Margasińskiego. Wiceprezesem ds. produkcji został Piotr Kucharski.

 

Paweł Łuczka i Piotr Kucharski to wieloletni i doświadczeni menedżerowie Ceramiki Paradyż, zajmujący w niej dotychczas strategiczne stanowiska. Paweł Łuczka z firmą związany jest od 1994 roku, gdzie ostatnio nadzorował pion produkcji. Jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Executive Master of Business Administration Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Piotr Kucharski z firmą związany jest od 1995 roku i pełnił już funkcję wiceprezesa ds. produkcji w latach 2013 – 2015. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej.

Zarząd Ceramiki Paradyż w nowym składzie stawia sobie za cel usprawnienie procesów biznesowych.